Project Description

Een groep voorlichters werd getraind om landelijk voorlichting te geven over de veranderingen in de Zorg. De ontwikkelde vaardigheden betroffen:

  • Pro actief benaderen van de doelgroep op een originele wijze
  • Voorlichting geven op laagdrempelige en gestructureerde wijze
  • Omgaan met weerstanden en boze consumenten
  • Omgaan met moeilijke omstandigheden en opvang van emotionele mensen