Waarom PSfm Traint

Een groeiend aantal consumenten oriënteert zich in de winkel en bestelt online. Deze trend is niet meer te stoppen en vergt een aanpassing van de bestaande retail organisaties. De tijd van kanaalconflicten is voorbij, omnichannel is het toverwoord; de perfecte samenwerking tussen (verkoop)kanalen. Wat blijft is de behoefte van klanten aan fysieke beleving en bevestiging. Om die reden openen steeds meer grote online spelers een concept- of flag store.

Nieuwe rollen

De nieuwe functie die de winkel vervult, vergt een andere aanpak. Met name de rol van de verkoopmedewerker wordt anders. Van verkoper wordt hij adviseur, workshophost, klankbord en expert. Retail was voorheen voornamelijk gericht op fysieke transacties. De medewerker had hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden. Voldoening en beloning werden gekoppeld aan “scoren”. In de nieuwe situatie voelt het alsof hij het werk moet doen en een “ander” (online), er met zijn klant vandoor gaat. In plaats van een product, moet de medewerker ineens “aandacht” gaan verkopen.

Onze werkwijze

De trainingscyclus start met een inventarisatiesessie waarin een match wordt gemaakt tussen huidige en gewenste situatie ten aanzien van vaardigheden, kennis en motivatie. Tevens worden persoonlijke leerdoelen gedefinieerd. Op basis van deze inventarisatie wordt het maatwerk trainingsplan verder vorm gegeven.

Om commitment en begrip te krijgen, wordt de context van de verandering geschetst. Zo wordt de rol van de medewerker duidelijk en wordt zichtbaar welke kansen hij krijgt. Nu wordt tevens duidelijk welke vaardigheden de medewerker moet ontwikkelen om zijn nieuwe rol te kunnen pakken.
Aan de hand van dit inzicht worden persoonlijke, SMART doelen gesteld.

Deze vaardigheden worden ontwikkeld door middel van interactieve trainingen, waarin de medewerker vooral zelf ontdekt wat wel en niet werkt,
waar zijn valkuilen zitten en hoe hij die kan vermijden of verbeteren.

Om succes te kunnen borgen, is het belangrijk dat operationeel management vanaf het begin wordt betrokken bij het hele proces,
zodat zij de verandering kan volgen en ondersteunen.

Onderwerpen

 • Inzicht in eigen gedrag en het effect daarvan op anderen volgens de MBTI methode
 • Vergroten van creativiteit en oplossend vermogen door zicht op andere invalshoeken volgens de denkhoeden van De Bono
 • Van kernkwaliteiten naar kernkwadranten
 • Je boodschap afstemmen op de ontvanger
 • Ben jij een denker, doener of voeler
 • Hoe activeer ik de gunfactor
 • De boodschap afstemmen op het publiek met het Value Proposition model
 • Wil ik veranderen
 • Kan ik veranderen
 • Van weerstanden naar kansen
 • Bij groei hoort meer verantwoordelijkheid: hoe krijg/geef ik die
 • Hoe zou jij het doen als het jouw bedrijf was
 • Welke rol past bij mij in dit team
 • Hoe verkoop ik iets dat niet in een doos zit
 • Hoe motiveer ik mezelf zonder sores

Resultaat

Wat je zelf bedenkt is altijd waar. De medewerker krijgt begrip van het belang van verandering voor de organisatie en voor hemzelf. Zijn ondernemerschap en betrokkenheid worden gestimuleerd. Hierdoor stijgt zijn motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Kortom tevreden, trouwe medewerkers, die een wezenlijke bijdrage leveren aan hun merk en organisatiedoelen.

Cases

Contact

Neem contact met ons op